KULLANICI MENÜSÜ

ERAS ve Perioperatif Sıvı Yönetimi Webinarı 28 Mayıs 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır.


Derneğimizin 2021 yıl bilimsel aktiviteleri kapsamında bir webinar serisinin beşincisi 28 Mayıs 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır.

Bu toplantıda; ‘’ERAS ve Perioperatif Sıvı Yönetimi’’ konusu çeşitli yönleriyle konuşulacaktır. Katılımcıların https://canliyayin.eras-network.org/ adresinden ücretsiz olarak izleyebileceği toplantıda tartışmaya da geniş bir zaman dilimi ayrılacaktır.Saat

Program

 

 

 Moderator: Prof. Dr. Neslihan ALKIŞ

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 

   21:00 - 21:20     

  ERAS uygulamalarımızda perioperatif sıvı yönetimi nasıl olmalı?

  Dr. Öğr. Üyesi Onat Bermede

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

   21:20 - 21:40   

 

  Postoperatif akut böbrek yetmezliği ERAS protokollerimizi nasıl etkiliyor? 

  Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Ata Güler 

  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

   21:40 - 22:00   

 

 Postoperatif dönemde sürekli renal replasman tedavilerinin yeri var mı?

 Dr. Dilek Arslan Kutsal

 Siyami Ersek EAH, Nefroloji Kliniği

   22:00 - 22:20   

  Soru ve Cevaperas-network


Tüm hakları ERAS Derneği’ne aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.