KULLANICI MENÜSÜ

Türkiye'de Kalp Cerrahisi Hastalarında Hasta Kan Yönetimi - PaBMiCS
PABMICS çalışması Koroner Arter Bypass Greft (KABG) cerrahisi uygulanan hastaları değerlendiren, ulusal, prospektif, gözlemsel çok merkezli bir çalışmadır.Çalışma Hakkında Bilgi:

30 Aralık 2022 ile 1 Ocak 2024 tarihleri arasında Türkiye genelinde 4 merkezden 368 hastayı (HKY uygulama grubu) ve aynı merkezlerden TULIP çalışmasına katılan en az eşit sayıda kontrol grubunu kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

“HKY Uygulama Grubu”na HKY protokolü uygulanacaktır. Aktif HKY grubu, “Anemi Algoritması”na göre cerrahi müdahaleden en az üç hafta preoperatif anemi tedavisi görür. Preoperatif anemi parametreleri, ameliyat sonrası değişkenler ve komplikasyonlarla ilgili parametreler çalışma boyunca kaydedilecektir. HKY olmayan grup için (Kontrol grubu): TULIP çalışmasında KABG cerrahisi geçirmiş hastaların verileri geçmişe dönük kontrol grubu olarak kullanılacaktır.


Proje Yürütücü/leri:

  • Onat Bermede


Proje başlama-tamamlanma tarihi: 30/12/2022 - 01/01/2024Tüm hakları ERAS Derneği’ne aittir. İzinsiz herhangi bir alıntı yapılamaz.